Безплатни консултации за земеделци и кандидат-земеделци в Дупница на 25-и март Безплатни консултации за всички земеделци и кандидати да се занимават с такава дейност ще има на 25-и март в Дупница. Експерти от Националната служба за съвети в земеделието ще бъдат на разположение на занимаващите се или кандидати да се занимават с обработване на земи на територията на общината. Консултациите ще са, както за възможностите за кандидатстване по проекти и осигуряване на финансиране по европейски програми, така и за оптимизиране на продукцията от обработваемите земи.