Съдът потвърди глоба наложена на директора на СОУ „Св.Паисий Хилендарски“- Дупница Районен съд Дупници потвърди наказателно постановление издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Кюстендил, с което е наложено административно наказание на директора на СОУ „Св.Паисиий Хилендарски“- Виолета Инкьова, „глоба” в размер на 1000 лева. Виолета Инкьова обжалва постановлението, но магистратите не уважиха това. Глобата е за инцидент, който се случи миналата година, на 20.05.2014г. около 16,00 часа в задния двор на СОУ „Паисий Хилендарски“. Тогава ученичка от 5-ти клас паднала, след като се спънала в необезопасено стълбище към котелно помещение в сградата на същото училище. Ученичката е паднала на площадката пред входа на котелното помещение от височина 2,20м. Това е видно от назначената съдебномедицинска експертиза, вследствие на претърпения инцидент момичето е получило травматични увреждания, като сътресение на мозъка, оток в лявата челнослепоочна област на главата. По случая е образувано Досъдебно производство №424/2014г. по описа на РУП на МВР – гр. Дупница срещу неизвестен извършител, за извършено престъпление по чл.133 в сл. на чл.129, ал.2 от НК. Установено е, че директор на СОУ „Св.Паисий Хилендарски“ гр. Дупница е в хода на извършените процесуално следствени действия не е установил виновно лице в извършеното престъпление от общ характер. Същото е изпратено на „Инспекция по труда“ гр. Кюстендил по компетентност за налагане на административно наказание на Виолета Инкьова в качеството й на длъжностно лице – директор на СОУ „ Св.Паисий Хилендарски“ гр. Дупница. След настъпилия инцидент и по повод на него е съставен Констативен протокол №19/08.09.2014г. на Комисията по чл.196, ал.1 от ЗУТ, назначена със Заповед №1792/11.10.2013г. на кмета на Община Дупница, е посетила и извършила оглед и преценка на строеж: „Котелно помещение“ на СОУ „Паисий Хилендарски“. След направения оглед и преценка Комисията е решила, че строеж „Котелно помещение“ в настоящия си вид и състояние създава опасност за живота и здравето на учащите в училището. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Кюстендил.