ПОЧВА СТРОЕЖЪТ! Чимев подписа заповедта на „Кауфланд“ Кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев със заповед от 26-и март тази година, разреши на собственика – “КАУФЛАНД"  да възложи за тяхна сметка проект за изменение на подробен устройствен план и План за регулация и застрояване. Имотът, който бе закупен от компанията от Община Дупница, както и съседния имот, който бе уреден от БДЖ се обединява в един урегулиран имот за обществено обслужване и паркинг и установяване на застрояване, информират от общинския пресцентър. За обслужване на новопредвидените сгради трябва да се осигури достъп от съществуващите улици, както и да се предвидят места за паркиране в близост до входове. Височината на зданията е 12 метра, както и минимум 20 процента от цялата площ трябва да е озеленена.